Když mě zrovna neosloví můza, vytvářím i hmotné výtvory.

Proč ryba?

Ryba je znak křesťanů. Občas to můžeš vidět na autě jako samolepku. Je kriptogram starý jako křestanství samo. První církev používala znak ryby v době pronásledování.

Proč zrovna ryba? Řecky se ryba řekne ICHTHYS a toto slovo skládá jednoduché vyznání víry. Iésús Christos Theú Huiós, Sótér znamená česky Ježíš Kristus Boží syn, Spasitel.

A proč teda ryba?

Moje vize je taková, že opět nastanou dny zlé, kdy do pro křeťany nebude úplně veselé. Chtěl bych, až potkám někoho s rybou z mé dílny, vědět, že je to člověk, který zná Krista nejen z obrázku… ale osobně. Proto je vyrábím a šířím.

Pokud souhlasíš s víše uvedeným a máš zájem, napiš mail a za pokrytí nákladů (zejména poštové) Ti jí dodám.