Ke knize…

Zde jmenovaný titul vydal Computer Press v krásných (ač brožovaných) deskách, s neméně krásnou sazbou a vynikajícím papíře. Když jsem ji vzal do ruky, téměř jsem se rozplynul tou nádherou provedení.

Myšlenková mapa je technika jak vedoucí k zefektivnění myšlení, kreativity a paměti. Pracuje na základě několika funkcí mozku (schopnosti asociovat, z částí doplňovat v celek), které se vlivem „lineárních“ zápisů (seznamy, psaní poznámek do řádků apod.) nevyužívají vůbec nebo značně omezují.

Jednoduše řečeno, zaujalo mě, že si nemusím dělat poznámky a výpisky, když píšu jako prase! Mohu si zápisky kreslit do map! Je totiž možné, zaznamenávat si je přednášky, knihy nebo vlastní výplody pomocí hesel, jejich vzájemné struktury a obrázků. To je veselé, ne? Vůbec to není nudné, mozek se lépe využívá a lépe se tyto struktury (mapy) pamatují.

K obsahu

Na začátku knihy je představeno a vysvětleno poměrně dost teorie, která se zabývá funkcí mozku a toho jak jej (nesprávně) využíváme. Tato teorie mi přišla dost obšírná a nudná ale zpětně vidím jako přínosnou. Autor také ukazuje jak je tedy podle něj lepší mozek využít. Seznamuje v tím, co je myšlenková mapa, jak jí sestavit, jaká pravidla se osvědčila jemu i jiným k tomu, aby mohly touto technikou lépe využít svou mozkovou kapacitu. Kniha velmi přínosná, plná ilustrací a praktických návodů. Obsahuje řadu cvičení, kde je možné uvedené návody vyzkoušet a tím si je ověřit a zapamatovat.

Jak tedy fungují mapy?

Ukážu to celé na mém výtvoru, kdy jsem kreslil mapu osobního štěstí. Ještě předtím ale uvedu těch pár principů na kterých mapy stojí. Mozek, jak jsem uvedl výše, pracuje na základě schopnosti asociovat a doplňovat z částí v celek. To jsou věci které mapy plně využívají. Vtip je v tom, že nejdříve byly obrazy, které se později pojmenovali slovy. Nyní však pracujeme téměř výhradně se slovy (což je proti smyslu funkce mozku). Jak to tedy funguje?

Jak vznikl tento obrazec? Mým úkolem bylo nakreslit štěstí. Mno a jak začít? Nakreslím slunéčko… Když bylo hotové, asociovalo to ve mně znak ekologů a jihočeských matek, když blokovali Temelín. Tato asociace mě vedla k tomu, abych zbytek mapy dokreslil jako blokové schéma elektrárny (jak velelo mé technicky myslící srdéčko), včetně podpůrných provozů. A toto je výsledek. Věci pojmenujete a celkovým pohledem uděláte závěr.

Pokud máte v sobě elektrárnu na štěstí, budete štvát asi tak stejné množství lidí jako naštvalo spuštění JETE.

V závěru knihy je mnoho aplikací map do různých oborů a činností, od plánování, přes organizování porad, přípravy prezentací, tvorbu úvah… Toto celé má jen jednu drobnou nevýhodu. Pokud to chcete dělat, musíte si tu knihu koupit. Pro mě už teď stala neodmyslitelnou součástí knihovny, ke které se budu často vracet.