Tento web a jeho obsah je věnovaný lidem, kteří mě znají nebo mě někdy někde potkali a nebo jen narazili na něco, co máme společného… třeba zájem o výrobu cajonů atp. Chtěl bych Ti dnes předat něco, co je dle mého velmi důležité pro život.

Drahý příteli…

Již delší dobu Ti chci naspat nebo jinak sdělit pár věcí, které jsem Ti nejspíš nikdy neřekl a jestli ano, tak to nebylo pohromadě a i proto to nemuselo dávat smysl. Je zvláštní psát tyto řádky, když Tě nemám přímo před sebou a vlastně nevím kdo všechno to bude číst. Ale o to víc zajímavé to bude.
Chtěl bych Ti v kostce předat to, čemu věřím. Myslím si, že Ti to svým způsobem dlužím, protože v mém životě to smysl dává vede mě to ke změnám a v Tvém životě to může být stejné. Tyhle řádky jsou prokládány citáty z Bible, které budu dál rozvíjet.

Římanům 1,16 Nestydím se za evangelium (dobrou zprávu) – vždyť je to Boží moc ke spasení (záchraně) každého, kdo věří…

Možná si říkáš… proč zrovna teď, co mě vede k vyznání víry veřejně a na webu? Hráblo mu dočista? Po pravdě řečeno, trochu se bojím psát Ti o víře, nebo snad „kázat“, protože jsem ne vždy žil tak, jak by se slušelo a to možná příliš dobře víš. Ale i o tom je dobrá zpráva o Ježíši: Bůh Tě má rád takového jaký jsi, přijímá Tě. A to je důvod proč Ježíš přišel na zem, abys mohl najít cestu k Bohu.

Římanům 3,22 – 23: Boží spravedlnost, jež skrze víru v Ježíše Krista přichází ke všem, kdo věří. Není totiž rozdílu: všichni zhřešili a chybí jim Boží sláva.

Proč člověk nemůže přijít k Bohu, nebo proč by k němu vůbec přicházet měl? Problém je v tom, že člověk je duchovně mrtvý a nemůže sám Boha najít. Duchovně mrtvý je v tom smyslu, že je od Boha oddělený a nemůže Ho plně cítit. Jsme oddělení od Boha, protože každý z nás, já i ty, jsme udělali v životě něco, co se Bohu nelíbilo, nejde to vrátit a nejde to odčinit. Asi se shodneme na dvojím: (1) že biblické desatero je dobré, že kdyby ho lidé žili, byl by svět lepším místem. (2) Když si to přečteš a budeš upřímný, asi uznáš, že CELÉ je dodržet, je velmi náročné. Ty i já, víme jeden na druhého hodně věcí a já nemůžu říct, že jsem sám u sebe na všechno hrdý, ale našel jsem nový život.

Římanům 6,23: Odměnou hříchu je totiž smrt, ale Božím darem je věčný život v Kristu Ježíši, našem Pánu.

Ty i já jsme udělali mnoho věcí v životě jinak než bychom chtěli a než by se Bohu mohlo líbit. Dobrá zpráva je, že i věci co nejdou vrátit, jdou do velké míry díky Bohu a milosti v Ježíši napravit a uzdravit. Ježíš nepřišel na zem aby svět soudil, ale aby ho zachránil. Ježíš se dal zabít proto, aby Bůh nemusel zabít nás dva, za to, co jsme my dva udělali špatně.

Římanům 10,9: Vyznáš-li svými ústy, že Ježíš je Pán, a uvěříš-li v srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen (zachráněn).

Napsal jsem výše, že člověk je duchovně mrtvý, ale Bůh, Ježíš Kristus, vytvořil způsob jak nám dát nový život. Každý kdo věří a vyzná, že Ježíš je Bůh a že zemřel za naše hříchy dostane nový život.

Můžeš ožít znovu, znovu začít novým způsobem. Protože pokud si myslíš, že jsi něco zažil, ale ještě jsi se nesetkal s živým Ježíšem, myslím, že jsi nezažil dost. Já jsem Ježíše poznal. Je to mou nadějí, smyslem a denní radostí.
Totéž chci i pro Tebe. Požádej Ježíše Krista, aby Tě smířil s Bohem. K tomu jsme tento život dostali: abychom se usmířili s Bohem. Smiř se s Bohem, dokud je možné Jej najít. Není nic mým větším přáním, než Tě potkat jednou v Nebi.

Na co nezbylo místo

Dalo by se mnoho psát dalšího: o tom jak jsem já osobně žil dlouhá léta, o křížových výpravách a spoustě dalších věcí. Nechci to teď rozebírat, protože to nyní na tomto místě nepovažuji za podstatné… Záleží mi na Tvém smíření s Bohem.

O sporných věcech, které jsem napsal výše, si budu rád spát s každým, kdo bude chtít. A když to půjde, tak i osobně. Nyní by to ale zastíralo tu jednoduchou myšlenku, kterou pro Tebe mám: smiř se s Bohem, dokud je to možné.

Pamatuj na jedno: Ježíš Kristus není dogma. Dogmata jsou kolem Něj, ale On sám dogmatem není. On je živá osoba s kterou se můžeš setkat.

S pozdravy, Tvůj přítel
Ota Faldyna