Předpokládám, že v Čechách i na Moravě už měl asi každý v ruce půllitr piva. Proto předpokládám, že každý snadno pochopí následující řádky. Mnoho lidí chce důkaz, že Bůh existuje. Něco, co mohou uchopit. Nějaký exaktní vztah nebo rovnici. Tak si vezmi půllitr a dívej se. 

Něco Tě odděluje

Když vezmeš půllitr a podíváš se na něj z boku, vidíš pivo. Když se ale podíváš seshora nevidíš ho, protože je tam pěna. Ta Tě odděluje od tekutiny. Chceš-li se napít, musíš skrz pěnu proniknout.

Tak stejně je to i s Bohem. Necítíš Ho a nemůžeš Ho cítit, protože tě od Něho něco odděluje. Jsou to tvoje zlé skutky – to, čím žije tvoje srdce. To, s čím se ráno probouzíš. Nemůžeš se k Bohu přiblížit přes zkoušky, které jsi opsal, přes partnery, které jsi opustil, přes nenávist – odpustím ti, ale nikdy ti to nezapomenu. Kdo nekrade, okrádá rodinu. To je důvod, pro nemůžeš cítit Boha.

Tvoje skutky tě stejně jako pěna na půllitru oddělují od Boha. Pokud chceš po Bohu, aby ti dal důkaz, že je, udělej něco se svými skutky. Usmiř se s Bohem.

Nejsou rovnice

Mnoho lidí po mně chce nějaký exaktní důkaz nebo rovnici. Nic takového ale není… Neznám nic takového. Vraťme se k našemu půlitru. Také není žádná rovnice na to, že pivo je dobré a přes to se najde nespočet lidí, kteří ti řeknou, že pivo je dobré, když se to nepřehání. Stejně tak já a spousta dalších ti můžou mnoho říct o tom, jak je Bůh dobrý v lidském životě. Seženu ti jich kolik budeš chtít. Boží plán pro člověka je větší a lepší než kocovina. Na to vsadím cokoli.

Zkus a uvidíš

Líbí se mi průpovídka, kterou říkají říkají smažky: „Zkusit by jsi měl všechno“. A tak se občas ptám – kolik lidí to opravdově zkusilo s Kristem… Někdo napsal v žalmu v Bibli: Okuste a uzříte, že Hospodin je dobrý. Blaze muži, který se utíká k němu. Žijte v Hospodinově bázni, jeho svatí, vždyť kdo se ho bojí, nemají nedostatek. (Žalm 34)

Zeptej se Boha, jestli je. Pokud máš na Boha vztek, řekni mu to, ať s tím něco udělá. Vsadím co chceš na to, že ti odpoví.