Křesťané jsou, co se týče sexu, v posměchu nevěřících lidí, za který si tak trochu mohou sami. Výroky církve, že „celibát je za 100 bodů, kdežto manželství je jako pytel hnoje“ už asi křesťanství nikdo neodpáře. I když už došlo k posunu pohledu církve, je legitimní ptát se, jestli jsou biblické výroky ohledně (zejména) předmanželského sexu překonané, či nikoliv…

Rozbor Genesis 2,24

Genesis 2,24 je dle mého text známý i lidem, kteří se Bohem vůbec nezabývají, protože je naprosto profláknutý:

„Proto muž opustí svého otce i svou matku a přilne ke své ženě a budou jedno tělo.“

Tento text se (tuším) čte i na svatbách a je podle křesťanů místem, kde Bůh ustanovuje manželství. Tato pasáž je rovněž hojně citovaná novozákonními pisateli. Například 1. listu Korintským 6:16 říká:

„Nebo nevíte, že kdo se připojuje k nevěstce, je s ní jedno tělo? Neboť Písmo praví: ‚Stanou se ti dva jedním tělem.‘“

O malý kousek dále (1 Korintským 6:18) se dozvídáme, že smilstvo (sex před manželskou smlouvou) je něco, čemu se má křesťan vyhnout:

Utíkejte před smilstvem! Každé prohřešení, kterého by se člověk dopustil, se netýká těla. Kdo však smilní, hřeší proti vlastnímu tělu.

Pro pochopení toho místa je dle mého klíčové vyřešit, co je to ono příslovečné „vlastní tělo“.
Dříve jsem v tom hledal jakýsi přenesený mystický význam. Potkal jsem totiž člověka, který odešel za milenkou a zanedlouho onemocněl rakovinou. „Zabijí ho jeho vlastní tělo,“ myslel jsem si. Známo jest také, že slečny které ve svým patnácti letech berou antikoncepci, nezřídka končí ve třiceti na onkologii s rakovinou prsu. Jiné vtipné české úsloví říká: „Mladí erotici, staří prostatici.“ Jak vidíme, nějaká souvislost by se tu dala najít. Nicméně, jak uvidíme, je to ještě maličko jinak.

Pokud se díváme do bezprostředního kontextu Genesis 2,24, pak se nabízí možnost, že se nejedná o nic víc než to ten budoucí manželský vztah. Když Pavel v 1. Korintským říká, že kdo smilní, hřeší proti vlastnímu tělu, hřeší proti svému budoucímu manželství a budoucí rodině.

Argument: Musíme to zkusit

Když někomu říkám, že s mou milou budu prve až když se vezmeme, považuje to minimálně na nezodpovědnost. Já to ale tak nevidím. Abych to vysvětlil, musím rozebrat argument dnešního člověka:
Musíte si přece zkusit, jestli si vyhovujete po všech stránkách.

Já s tím samozřejmě souhlasím. Sex je pro manželský vztah velmi důležitou složkou. Pokud se ale podíváme na uvedený argument z blízka, zjistíme, že Slovo Boží moudře radí, aby spolu snoubenci nespali a ani nestřídali partnery (neprovozovali sex), když se nevzali.

Jde o to, že zkusit, jestli mi to vyhovuje znamená vystřídat hned několik partnerů, protože bez porovnání přece nemohu říct, co je dobré! Maličko z jiného soudku: mraky lidí nadává na střední školu, kde studovali a přitom střední školu studovali jednou. S čím srovnávají, zda je dobrá či nikoli? Chci tím říct, že nejde určit, co je dobré (popř. lepší), když nemám s čím srovnat. Tím se ale dostáváme se „do vrtule“, která je nejlépe vystižená ve filmu Dálnice I60. Slečna ve filmu hledala (cituji) „dokonalou šukačku“, protože co kdyby ten nejlepší byl už za rohem?!? Po pravdě řečeno, fascinuje mě, kolik lidí tomuto heslu věří.

Proto si já osobně myslím, že není od věci, v souladu s Biblí, se v některým případech ponořit do blahé nevědomosti a vzít věci vírou. Má milá je jediná v mém životě se kterou chci být, spát a mít rodinu. S jinou jsem nebyl a s jinou nebudu. Právě proto ona bude vždy, za jakýchkoli okolností tou nejlepší, se kterou jsem kdy byl a kterou jsem mohl potkat. Nemohu srovnat, pravda, ale také nemám důvod k pochybnostem, že dřívější partner byl lepší. Není to dokonalé? Bůh věděl, proč to tam nechal napsat!

Vírou

Nemyslím si, že jsou tyto výroky fanatismem. Pravda, beru Bibli vážně. Nicméně užívám života a občas jdu na pivo a tak… A proč beru Bibli vážně a věřím mu? Je tu totiž celá řada věcí, které přijímáme vírou.

  • Například věříme, že doplatíme hypotéku, když jí uzavíráme. Věříme, že nemovitost, kterou kupujeme se stane skutečně naší vlastní.
  • Věříme, že jsme nějací. Já třeba věřím, že dovedu dát slovo mé milé a dodržet ho (s pomocí Boží).
  • Věříme, že nějací budeme. Já nemám tušení, jaká bude má milá za deset let. Nemám tušení, jak přesně budu vypadat já sám. Přijímám vírou, že to nebude nezvladatelné.

Co tím chci říct? Je hodně věcí, které nějak odhadujeme; věříme, že dopadnou dobře. Věříme. Problém začíná v momentě, kdy věříme víc sobě a chceme být chytřejší než Bůh. Od zahrady Edenu chceme stále totéž (Genesis 3,5): Mít otevřené oči a být jako Bůh (znát zlé a dobré). Prakticky to může znamenat, že spím se svou holkou, protože mi to přijde dobré a moudřejší. To, jestli to skutečně dobré bylo, se ukazuje často až tehdy, kdy je už pozdě a věci nejdou vrátit.

Proto zastávám to, co píšu. Osobně věřím, že Slovo Boží je chytřejší než my a že je dobré se jím řídit. Je to i nadmíru praktické a chytré. Myslím si, že co se manželství týče, sex je velkou neznámou. Nikoli ale jedinou! Je zde mnoho věcí, které nelze prognózovat! I proto věřím, že když se budu držet Bible, i v tom manželském sexu to bude dobré.

Nemálo mladých lidí rodinu chce, ale ne hned… To je volba každého. Pokud chceš kvalitní rodinný život, nechtěj být chytřejší než normy dané od pradávna. Nechoď na šikmou plochu toho, čemu se dnes říká „hledání“. Zejména děvčata trpí velkou iluzí. To, že se s tebou někdo chce vyspat nutně neznamená, že to dělá proto, aby si tě vyzkoušel jako budoucího životního partnera. Kéž je ti toto pomocí, že to jde i jinak.
Volba je na tobě. Já volím kvalitu a proto věřím v pravdivost Bible.