Při pobytu na biblické škole jsem měl možnost mluvit a povídat s řadou lidí a celkově mě to inspirovalo k psaní. Myslím si, že jako křesťané někdy hledáme složitost zbytečně i tam kde není. Tímto článkem bych chtěl tuto oblast trochu odlehčit, provzdušnit … a přinést tak čtenářům o něco více svobody v životě a přemýšlení.

Nekladu si nároky na neomylnost. Na straně druhé, to, co píšu v mém životě funguje a vychází to z mé povahy a zkušenosti.

Kluci, holky: všichni hledají

Známo jest, že děvčata čas od času pláčou nad tím, že je nikdo nebude chtít, že se nikdy nevdají. Jestli to je pravda nebo je teď vedlejší. Zjistil jsem totiž, že chlapci ale dělají něco velmi podobného, i když se o tom tolik nemluví. Většinou když chlapec zvedá čtvrtý půlitr piva, dospěje k názoru, že vlastně krom pití piva o mnoho více věcí neumí. Tak se dostane do té zvláštní letargie, že nic nemá smysl a on je zcela ztracen.

Opak je ale pravdou. Slušné děvče bude vždy jen čekat, jestli se snad ten či onen chlapec vymáčkne co chce (resp. jestli třeba nechce jí). Myslím si, že zde tkví první omyl a chyba uvažování; a to obou pohlaví. Všichni hledají a všichni chtějí (věřím, že hezký) vztah.

Z čistě matematického hlediska, když je na zemi sedm miliard lidí, na hrubo vzato 3,5 mdl mužů a tentýž počet žen. Myslíš si skutečně, že se v té kopě nenajde jeden jediný (jediná), kdo tě bude mít rád? Takže? Hlavu vzhůru! Nic není ztraceno. Právě ty máš nejlepší vyhlídky na úspěch…