Zpracované výpisky z konference Nové Generace v Brně, z vyučování Steve Lehmana.

Zmatky ohledně učednictví

Jaká je vaše představa o tom, co je učednictví? Program, třída nebo kurz, kdy sedíme nad sešitem? To je to, co se nám nejčastěji vybaví.

Není tomu tak. Vymyslel snad Ježíš něco revolučního, když měl svých dvanáct? Odpověď je ne! Principy učednictví lze spatřit už u Mojžíše a Jozua. Pozornější mohou namítnout, že skutečně není nikde psáno, že by Mojžíš lil něco do Jozua ve třídě, nebo s ním probral kurz. Jozue byl pomocník. Totéž vidíme u Jana Křtitele a učedníků, nebo u Barnabáše a Pavla, později u Pavla a Timotea. Ježíš nevymyslel učednictví.

K učednictví je třeba trojí: Mistr, učedník a Duch svatý.

Učednictví jen pro tlusté

2 Timoteovi 2:2  Co jsi ode mne slyšel před mnohými svědky, to svěř věrným lidem, kteří budou schopni vyučit také jiné.

Člověk, který se může stát učedníkem, musí být FAT (jakože tlustý):

Faithful … věrný,

Available … k dispozici,

Teachable … poučitelný nebo učenlivý.

Pozn. Povšimněte si jednoho: Není zde řeč o talentu!

Učednictví začíná už před obrácením

Pokud vedete lidi, víte jedno: nedostanete je dál, pokud sami nechtějí. Někdy pak dlouho, předlouho vydáváme síly na lidi, kteří vlastně nechtějí. Když se toto stane, můžeme se obrátit k lidem, co věřící nejsou, ale jsou FAT.

Když se podíváme na Ježíšových dvanáct, naše představa je, že to byli supr svatí hoši od začátku. Vlastně ani nebyli věřící (křesťané) v tom smyslu jak to chápeme dnes! Na začátku to byla partička, ale pak byli s ním, učili se. Byli ale tlustí (FAT) v našem slova smyslu.

K dispozici: Jak to vypadá? Ježíš řekl, že potřebuje přes jezero a někdo se nabídl, že má loď atp. To je dostupnost dnes: skládání židlí, mytí hrnků atp. K tomu skutečně ani nepotřebuješ vztah s Bohem. Ani učedníci nebyli křesťany hned na počátku.

Poučitelný (ochota nechat si poradit).

Rozvedu na příběhu jednoho hocha, kterého vedl Steve:

Bylo obrovské horko, když jsme dělali setkání skupinky. Začínáme a přichází chlapík s čírem. Řekl jsem si: Ten tu určitě nechce být. Skončil jsem kázání a on mi řekl, že chce poznat Ježíše. Mluvili jsme spolu, modlili se a on uvěřil. Dal jsem mu Bibli a plán čtení a řekl, aby se modlil alespoň 3x následující týden. Rozešli jsme se s tím, že se po týdnu setkáme.

Věrný:

Příběh pokračuje:

Po týdnu jsme se sešli. On se modlil 5x místo 3x. Tak to šlo dál, až se po čase zeptal na to, co dál. „Tož, nech se pokřtít.“ On řekl: „Ok.“ a udělal to. S křtem Ducha to bylo podobné.

Chce to čas

Lehman vypráví: Já, sám pastor, jsem si po letech služby uvědomil, že jsem neměl učednický vztah. Po letech služby jsem se nechal takto vést. Zde je potřeba jedno pochopit: Jsem v ČR (řečník je Američan). Jím český chleba. Sžívám se s kulturou. Jinak spím, protože jsem v jiné časové zóně. Časem bych pochopil i váš humor. Co to znamená? Chce to čas…

Nyní přemýšlej: Kdo ve tvém okolí je věrný, ochotný a poučitelný a zároveň není vedoucí? Kdo může být tvůj Timoteus?

Role učedníků

Jaká byla role učedníků při nasycení pěti tisíc? (Související pasáže jsou Mt 9, 19; Mk 3, 14. Lk 8, 51; 5, 40; 9, 2.)

Jaká byla jejich role? Nosili k lidem chléb a nosili ho zpět a uklízeli. Oni byli součástí Ježíšovy práce. Byl tam i Jidáš… A jak víme, to on neměl dobrý vztah s Bohem. (Znovu říkám: učedníci nebyli věřící na svém začátku.) Tady je znovu vidět, že učednictví začíná již před obrácením. Ptej se sám sebe: Kdo z mé skupiny není věřící, ale je FAT?

O tom hovoří Lehmanův příběh:

„Chlapík přišel na univerzitu, ale místo studií propadl drogám. Změnil proto obor na management restaurace, aby se mohl najíst zadarmo. Přišel mezi křesťany na skupinku, kde potřebovali rozvěsit letáky po univerzitě a městě. Byl jediný, kdo byl ochotný! Tento hoch je dnes misionář.“

Sedm věcí, které učednictví nese

Když necháš někoho vedle sebe, aby ti pomohl v tom, co děláš, děje se toto:
Může tě pozorovat v denních situacích. Můžou tě napodobovat. Má hned zpětnou vazbu. Je tu možnost pro dialog… (Ježíš udělal zázrak a oni přemýšleli… jak, proč?) Může být zapojen…
Vykazatelnost, sdílení. Učedníci se radovali, že vyhání démony. „Wow! Démoni prchají…“ Ale Ježíš jim říká, že je důležitější, aby jejich jména byla zapsána v knize života.“
Delegování. Někteří Ježíšovi učedníci přebírali úkoly (stále víc a progresivně).

Obecně jde proces shrnout takto:

Já dělám a ty se díváš. Ty to děláš se mnou. Ty děláš a já se dívám.

Slovo závěrem

Nějaké otázky jsou již v textu, ale mám tu pár otázek na následujících 72 hodin:

Co můžu prakticky udělat, abych mohl být někomu učitelem?

Co mohu změnit, abych lépe učil?

Kdo je můj Pavel? Kdo mi pomáhá být lepším? Kdo je můj Timoteus?

Najdi si tyto lidi. Enjoy :)