Archive for category Křesťanství by OuTou

Engelova stupnice (Engel scale)

Lidé kolem nás jsou na různých úrovních poznání duchovního světa a Boha. Úspěch evangelizace spočívá v tom, když se nám povede posunout toho, komu soužíme, o jeden – dva stupně… -8 neznalost -7 povrchní znalost -6 základy -5 chápání důsledku evangelia -4 kladný postoj -3 poznání sebe sama -2 rozhodnutí jednat -1 radost, pokání, přijetí […]

Bolesti vedoucího

Letos jsem trochu vzpomínal na těch pár let na střední a na vysoké, kdy jsem měl touhu kázat Krista lidem, nebo se i tato touha překotila i v několik akcí. V tomto zamyšlení Ti chci předat pár věcí, které vidím až zpětně a která brzdila mou službu. Byly to často mylné předpoklady a očekávání a já věřím, že když o nich budeš vědět, budeš se jim moct vyhnout a dojít dál než já.

Pár slov o lásce (pokračování)…

Na Valentýna tohoto roku jsem psal „pár slov o lásce“ a necelý měsíc zpět jsem měl možnost uvádět shromáždění na biblické škole. Hledal jsem určité verše k podkladu toho, co se mi honilo v hlavě. Přišel jsem na to, že všechny tyto verše jsou v kapitole 13, v prvním listu Korintským (dále jen 1K). Tato kapitola se mi rozskočila na mnoho principů. O tom je tento článek: o lásce. Můj úvod bohoslužby jsem směřoval ke studentům biblické, ale zjistil jsem, že principy jsou obecně platné pro všechny křesťany a místní církve.

Citlivá a efektivní evangelizace

Narazil jsem na malou knížku, která pojednává o evangelizaci jinak než jsem kdy slyšel. Je to první kniha, která kloubí přátelskou evangelizaci s kázáním ve stylu RedBox. Toto jsou dva nesmiřitelné tábory, které na sebe neustále naráží: je třeba se s lidmi přátelit vs. lidem je třeba nekompromisně kázat.

Pár slov o lásce

Poslední dobou se mi v hlavě melou dvě myšlenky, dva biblické verše, které popisují chování lásky jakožto subjektu.

Devět let na cestě víry

Po devíti letech co jsem křesťanem mohu říct jen toto: Bůh to s tebou nevzdá, pokud ty to nevzdáš s ním. Někteří lidé si myslí, že jsou moc špatní na to aby je Bůh přijal. Je to lež. Tento příběh je toho důkazem. Každý má svou minulost.

Dopis příteli

Tento web a jeho obsah je věnovaný lidem, kteří mě znají nebo mě někdy někde potkali a nebo jen narazili na něco, co máme společného… třeba zájem o výrobu cajonů atp. Chtěl bych Ti dnes předat něco, co je dle mého velmi důležité pro život.

Zboží z milosti Boží

Toto pojednání je dalším veselým pseudoetymologickým pojednám. Zkrátka jste-li příznivci mého stylu humoru, potom je toto pojednání právě pro vás. Je to úvaha o úloze zboží v předvánočním chaosu. Znovu a česky: pokud vás proto prudí vánoční shon, abyste všem koupili dárek, potom je tento článek právě pro vás.