Archive for category Matematické vztahy

Láska: klíč k trvale udržitelnému rozvoji

Albert Einstein chtěl popsat fungování světa a jeho veškerou existenci rovnicemi. Já jsem dospěl k závěru, že mnoho a mnoho věcí na světě má obyčejný exponenciální průběh!

Lidé žijící v komplexní rovině

Úvod z matematiky V matematice existuje takzvaná komplexní rovina. Také se jí říká Gaussova (po jejím vynálezci). V Gaussově rovině jsou dvě osy: reálná a imaginární, které jsou na sebe kolmé. Na reálné ose jsou čísla, která znají všichni školou povinní: jedna, dvě, tři apod. Na imaginární ose jsou čísla s dodatkem i nebo j. […]

Výkonový trojúhelník ve výuce elektrotechniky

Tuto úvahu může ocenit asi jen elektrikář… Vznikla při tvorbě neexistujícího klipu k písni Wake me up when semestr ends. Tato úvaha pojednává o přípravě na zkoušku při vysokoškolském studiu.